هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می‌شود.اما آیا حُسن نیت ار تأثیری در وضعیت او ایجاد می‌کند یا خیر؟

هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می‌شود. در واقع غصب در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده 308 قانون مدنی بیان می‌کند، «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» تعریف شده است.

در تعریف حقوقی غصب باید گفت که غصب تصرف مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است. در چنین شرایطی فرد متصرف، مسئولیت مطلق و محض دارد چرا که هم مسئول از بین رفتن اصل مال و هم منافع آن است. خواه این عمدی یا غیر عمدی باشد. به عنوان مثال، اگر اری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا حُسن نیت ار تأثیری در وضعیت او ایجاد می‌کند یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش باید اینگونه گفت که هر چند این فرد در برابر مالک مانند کسی است که از روی عمد مال دیگری را ه و از راه نامشروع بر آن مسلط شده است اما قانونگذار حُسن نیت ار را در امکان مطالبه خسارت از نده چنین مالی موثر می‌داند.

موضوع مهم در اینجا استیلا بر حق غیر است و به محض اینکه سلطه مالک قطع و تصرف غاصب آغاز شد، غصب صورت گرفته است، بنابراین اگر فردی تنها مانع این شود که فرد مالک در مال خود تصرف کرده یا از مالش بهره‌مند بشود کار او غصب نیست چرا که فرد غاصب خود باید مال مغصوب را تصرف کند. ماده 309 قانون مدنی بیانگر همین واقعیت است.

مالک ,غاصب ,تصرف ,ار ,حُسن ,رضایت ,بدون رضایت ,رضایت مالک ,ار تأثیری ,قانون مدنی ,محسوب می‌شود ,غاصب محسوب می‌شود منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
سلطان فیلم همه چی پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان جکستان پَــ نَــ پَــ شرکت خرید و فروش فلزیاب اهواز 09102191330 مسعود زراعتی انواع روش های برندسازی جاسک نگـــر|نگرشی نو به فرهنگ و ادب بلوچی| لاو موزیک