در شرایطی که از زنده بودن یا فوت کردن شخصی هیچگونه اطلاعاتی وجود نداشته باشد، عنوان غایب مفقوالاثر به این شخص داده می شود و قانون مدنی برای این وضعیت مقرراتی را پیش بینی کرده است. یکی از این مقررات در خصوص غایب مفقودالاثر این است که در قانون مدنی شرایطی پیش بینی شده است که به موجب آنها ورثه شخص غایب مفقوالاثر بتوانند پس از گذشت مدتی به دادگاه مراجعه کنند و حکم موت فرضی او را از دادگاه بگیرند. صدور حکم موت فرضی آثاری خواهد داشت، از جمله آثار صدور حکم موت صدور ,فرضی ,غایب ,قانون مدنی ,غایب مفقوالاثر منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
پرنسس چت ، چت پرنسس مه فایل پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان بزرگترین ومعتبرترین مرکز فروش تاور ایران پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان عافیت باشه بهترین سایت *مجتمع فنی و حرفه ای نسل نواندیش* فروشگاه کلید و پریز های ایفاپل کشور پرتغال جهان ما