شرایط مسئولیت قراردادی جهت احراز مسئولیت قراردادی و امکان مطالبه ی خسارت قراردادی شرایطی باید جمع باشد که در صورت فقدان یکی از این شرایط مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود. شرایط مزبور عبارت است از: گذشتن مدت اجرای قرارداد، تقصیر متعهد در انجام تعهد قراردادی یا تأخیر در انجام آن، رابطه ی سببیت تقصیر برای پیدایش ورود خسارت به متعهدله و نهایتاً ورود خسارت. گذشتن زمان اجرای قرارداد ماده ی 226 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف قراردادی ,خسارت ,مسئولیت ,شرایط ,مسئولیت قراردادی ,ورود خسارت ,شرایط مسئولیت ,شرایط مسئولیت قراردادی منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
جهان وب | مرجع سایت های جهان ضربات عاشقی نقشه های معماری تهران گردی فروشگاه هارلی تخفیف ویژه فقط برای امروز گنجینه